HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
Tham gia phát triển Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam
HDKH_vn

Thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp. Văn phòng có nhiệm vụ......

SẢN PHẨM KHOA HỌC
Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị
Book_vn

Sách “Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị" nhằm giới thiệu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ 5 loài cây gỗ có giá trị – Bồ đề (Styrax tonkinensis), Giổi bắc (Michelia macclurei Dandy), Tống quá sủ (Alnus nepalensis), Trám trắng (Canarium......

THÔNG TIN LIÊN HỆ

http://sri.org.vn

sri@vafs.gov.vn

+84 24 3752 5677

+84 24 3752 5674

46 Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google