Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

image
Tác giả: , Trần Cao Nguyên,Trần Hoàng Quý, Đỗ Thị Thanh Hà, Vũ Tiến Lâm, Cao Chí Khiêm, Phạm Quang Tuyến, Hoàng Thanh Sơn, Trần Hoàng Hóa, Phạm Văn Vinh, Nguyễn thị Thu Phương, Trịnh Ngọc Bon
Năm xuất bản: 2015
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Giới thiệu sách

Quyễn sách tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam để làm tài liệu phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, nghiên cứu và giảng dạy.

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Sổ tay Hướng dẫn phương pháp đánh giá rừng phục hồi cho bảo tồn

Nguyễn Thị Thuỳ, Trần Lâm Đồng, Phùng Đình Trung, Ninh Việt Khương

2018

Rừng tự nhiên

Book

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Rừng tự nhiên