Sinh hoạt học thuật: "Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu phục hồi rừng ở Việt Nam".

Đơn vị tổ chức: Lãnh đạo viện
Người thực hiện: , Prof. Dr. Dominick Spracklen
Thời gian: 19/04/2023
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 7 Viện Nghiên cứu Lâm sinh
Giới thiệu

Trong năm 2023, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Trường Đại học Leeds – England thực hiện dự án: “Visualising Vietnam’s Future Forest Landscapes” do Hội đồng Anh (Chính phủ Anh) tài trợ trong khuôn khổ chương trình Quỹ tài trợ theo mùa của Anh – Việt Nam (mùa 2023). Một hợp phần trong kế hoạch triển khai của dự án đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật về Các phương pháp nghiên cứu khoa học trrong lĩnh vực phục hồi rừng. 

Nội dung

Trong năm 2023, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Trường Đại học Leeds – England thực hiện dự án: “Visualising Vietnam’s Future Forest Landscapes” do Hội đồng Anh (Chính phủ Anh) tài trợ trong khuôn khổ chương trình Quỹ tài trợ theo mùa của Anh – Việt Nam (mùa 2023). Một hợp phần trong kế hoạch triển khai của dự án đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật về Các phương pháp nghiên cứu khoa học trrong lĩnh vực phục hồi rừng tại Viện Nghiên cứu Lâm sinh với sự tham gia của các cán bộ trong Viện và khách mời từ các đơn vị bạn bao gồm Viện Nghiên cứu sinh thái và Mội trường rừng, Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững và Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng.

Buổi sinh hoạt học thuật được tổ chức trong một ngày với nội dung buổi sáng thảo luận về các dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu phục hồi rừng, đồng thời đặt ra các câu hỏi cũng như ý tưởng cho các bộ số liệu đó. Theo kết quả đạt được, nhóm tham gia đã tổng hợp được 3 bộ số liệu trải dài trên các vùng sinh thái của Việt Nam, đồng thời 3 nhóm nhỏ đã được chia ra theo từng dạng số liệu để thảo luận về các ý tưởng nghiên cứu cụ thể cho từng loại số liệu.

Chương trình của buổi sinh hoạt được tiếp tục triển khai trong buổi chiều cùng ngày với nội dung thảo luận về các phương pháp cũng như kế hoạch nghiên cứu đối với các loại số liệu khác nhau về phục hồi rừng ở Việt Nam. Tổng kết lại, buổi sinh hoạt đã đạt được kết quả cao về định hướng nghiên cứu và đề xuất được một bài báo quốc tế về: Đánh giá về khả năng phục hồi sinh khối ở kiểu rừng lá rộng thường xanh Việt Nam. Theo đó, nhóm thảo luận đã đưa ra khung chương trình cũng như nhiệm vụ của từng thành viên tham gia trong công tác soạn thảo bài báo, được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong cuối năm 2023.

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong buổi sinh hoạt học thuật và tham quan hiện trường của nhóm thảo luân.