Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Công ty Biomass Fuel Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tiền khả khi cho dự án Dự án trồng rừng theo cơ chế tín chỉ chung tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam”

03-11-2023 Phạm Tiến Dũng

Sáng ngày 30/10/2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã diễn ra buổi làm việc về việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tiền khả khi cho dự án Dự án trồng rừng theo cơ chế tín chỉ chung (JCM) tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam” giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Công ty Biomass Fuel Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, phía Viện Nghiên cứu Lâm sinh có PGS.TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng; TS. Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững, TS. Cao Chí Khiêm – Phó Chánh văn phòng Viện và các cán bộ của Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững.

Về phía Công ty Biomass Fuel Việt Nam có Ông Eisuke Nomura - Giám đốc điều hành; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Lâm nghiệp và nguyên liệu; Ông Raito Suzuki - Chủ nhiệm nghiên cứu khả thi dự án tín chỉ các bon rừng trồng; Ông Ngô sĩ Thành - quản lý phát triển dự án

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất thực hiện các nội dung liên quan đến cung cấp các thông tin đầu vào của dự án, bao gồm:

1) Tổng hợp tài liệu và báo cáo có liên quan đến các công thức/phương pháp xác định sinh khối và trữ lượng các bon khi chuyển đổi từ đất không có rừng sang rừng trồng;

2) Tổng hợp các phương pháp và hệ thống giám sát khi chuyển đổi từ đất trống không có rừng sang rừng trồng. Các hệ thống giám sát đang có tại Việt Nam, các phương pháp đang được sử dụng trong giám sát trữ lượng các bon;

3) Tổng hợp tài liệu có liên quan đến số liệu môi trường/điều kiện lập địa ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây;

4) Tổng hợp các tài liệu liên quan đến sinh trưởng của rừng trồng Keo;

5) Tổng hợp các phương trình sinh trắc để ước lượng sinh khối của rừng trồng Keo, sinh khối trên và dưới mặt đất, và các dạng sinh khối có liên quan khác.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Lâm sinh và công ty Biomass Fuel Việt Nam đã trao đổi và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lâm sinh, trồng rừng, quản lý rừng bền vững và tín chỉ các bon trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Quang cảnh buổi làm việc giữa Viện nghiên cứu Lâm sinh và Công ty Biomass Fuel Việt Nam

TS. Cao Chí Khiêm – Giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lâm sinh

2 bên thảo luận về cơ hội hợp tác