Thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Luồng (Dedrocalamus membranaceus Munro.) tại tỉnh Thanh Hóa

image
Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Nguyễn Văn Bích, Hoàng Văn Thắng
Năm xuất bản: 2011
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Sách gồm 7 chương:

Chương I: Giới thiệu chung về cây luồng

Chương II: Tổng quan nghiên cứu về các loài tre

Chương III: Hiện trạng rừng Luồng Thanh Hóa

Chương IV: Nguyên nhân và đặc điểm của rừng Luồng thoái hóa

Chương V: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho việc phục hồi rừng Luồng thoái hóa

Chương VI: Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững rừng Luồng Thanh Hóa

Chương VII: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và phục tráng rừng Luồng

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Teak in Mekong for a sustainable future - Chapter 6: Teak plantations in Vietnam

Đặng Thịnh Triều, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bích

2022

Rừng trồng

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị

Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận

2018

Rừng trồng