Thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Luồng (Dedrocalamus membranaceus Munro.) tại tỉnh Thanh Hóa

image
Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Nguyễn Văn Bích, Hoàng Văn Thắng
Năm xuất bản: 2011
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Sách gồm 7 chương:

Chương I: Giới thiệu chung về cây luồng

Chương II: Tổng quan nghiên cứu về các loài tre

Chương III: Hiện trạng rừng Luồng Thanh Hóa

Chương IV: Nguyên nhân và đặc điểm của rừng Luồng thoái hóa

Chương V: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho việc phục hồi rừng Luồng thoái hóa

Chương VI: Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững rừng Luồng Thanh Hóa

Chương VII: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và phục tráng rừng Luồng

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN

Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Trọng Điển

2020

Rừng trồng

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở

Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Quang Khải, Võ Đại Hải

2011

Rừng trồng