Thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

Thông tin các nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

TIN KHÁC
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh
News

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức hội nghị công bố và trao  Quyết định số 56/QĐ-KHLN-TCHC ngày 24/02/2022 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Toàn Thắng chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI).

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh
News

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021, GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 467/QĐ-KHLN-TCHC ngày 24/12/2021 bổ nhiệm lại ông Trần Lâm Đồng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI) từ ngày 01/01/2022.

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”
News

      Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ -HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Ngày 25/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”.

       Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Đình Sâm.

       Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.