Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021, GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 467/QĐ-KHLN-TCHC ngày 24/12/2021 bổ nhiệm lại ông Trần Lâm Đồng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI) từ ngày 01/01/2022.

TIN KHÁC
Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”
News

      Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ -HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Ngày 25/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”.

       Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Đình Sâm.

       Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Hội thảo khoa học Đề tài “Chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Sơn tra theo hướng lấy quả tại tỉnh Lai Châu”
News

Ngày 20/11, tại Hội trường UBND huyện Tân Uyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Sơn tra theo hướng lấy quả tại tỉnh Lai Châu”. Các đồng chí: Lại Thanh Hải – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lâm sinh; Vũ Văn Cương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chủ trì Hội thảo.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”
News

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với đơn vị chủ trì, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2020 của dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Phạm Đình Sâm làm chủ nhiệm.