Sinh hoạt học thuật "Quản lý bền vững đất rừng trồng tại Việt Nam"

Đơn vị tổ chức: Lãnh đạo viện
Người thực hiện: , TS. Chris Beadle, TS. Đặng Thịnh Triều
Thời gian: 21/02/2023
Địa điểm: Viện Nghiên cứu Lâm sinh
Giới thiệu

Trong những năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Lâm sinh được quỹ Crawford Fund của Úc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ thông qua cử chuyên gia của Úc sang trực tiếp (mentoring) tổ chức các sinh hoạt học thuật chuyên đề nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng học thuật, hỗ trợ viết đề xuất nghiên cứu và viết các bài báo quốc tế, thiết kế các thí nghiệm nhỏ và xây dựng mô hình trình diễn lâm sinh trên hiện trường... Qua hơn ba năm gián đoạn do dịch Covid-19, đầu năm 2023 Crawford Fund đã cử TS. Chris Beadle sang tổ chức các hoạt động học thuật nâng cao năng lực cho các cán bộ trẻ của Viện. Một trong những hoạt động quan trọng là tổ chức sinh hoạt học thuật "Quản lý bền vững đất rừng trồng tại Việt Nam".

Nội dung

Hoạt động quan trọng đầu tiên được triển khai vào hai ngày 21 và 22 tháng 2 năm 2023 đó là Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã cùng với TS. Chris Beadle tổ chức buổi sinh hoạt học thuật "Quản lý bền vững đất rừng trồng tại Việt Nam" nhằm nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu trẻ, đồng thời thảo luận các phương pháp nghiên cứu cho Đề tài cấp quốc gia "Xác định nguyên nhân và thực trạng thoái hóa đất rừng trồng tại Việt Nam" mà Viện chuẩn bị triển khai. Tham dự sinh hoạt học thuật phần lớn là các cán bộ nghiên cứu trẻ đến từ Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Khoa Lâm học (trường Đại học Lâm nghiệp). Ngày 21/2/2023 buổi sinh hoạt học thuật được tổ chức tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và ngày 22/2/2023 chuyên gia cùng với nhóm cán bộ thực hiện Đề tài cấp quốc gia "Xác định nguyên nhân và thực trạng thoái hóa đất rừng trồng tại Việt Nam" đã đi thực hành và tiếp tục thảo luận trên hiện trường tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Mở đầu buổi sinh hoạt học thuật, TS. Đặng Thịnh Triều đại diện cho nhóm thực hiện đề tài đã có bài phát biểu khai mạc và trình bày một số nội dung khoa học chính của Đề tài cấp quốc gia "Xác định nguyên nhân và thực trạng thoái hóa đất rừng trồng tại Việt Nam". Sau đó, TS. Chris Beadle đã có một bài trình bày tiếp theo về "Duy trì tiềm năng sản xuất của đất rừng: đánh giá các yếu tố quyết định sức khỏe của đất" (Sustaining the productive potential of forest soils: an examination of factors that determine soil health).

Buổi chiều các thành viên tham dự của Viện và các đơn vị bạn như Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng đã cùng nhau thảo luận về các phương pháp nghiên cứu và cách thức triển hai các nội dung nghiên cứu cho Đề tải cấp quốc gia chuẩn bị được Viện Nghiên cứu Lâm sinh cùng các đơn vị phối hợp triển khai. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt học thuật: