Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

image
Tác giả: Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến
Năm xuất bản: 2014
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Tài liệu: Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các tài liệu, ấn phẩm đã có cũng như kinh nghiệm của các tác giả. Tài liệu được kết cấu 3 nhóm loài cây: Nhóm cây nguyên liệu; Nhóm cây lâm sản ngoài gỗ; Nhóm cây đa mục đích.

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Năng suất sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam

Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Văn Bích, Đặng Thái Dương

2009

Rừng trồng

Book

Teak in Mekong for a sustainable future - Chapter 6: Teak plantations in Vietnam

Đặng Thịnh Triều, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bích

2022

Rừng trồng

Book

Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị

Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận

2018

Rừng trồng