Sổ tay Hướng dẫn phương pháp đánh giá rừng phục hồi cho bảo tồn

image
Tác giả: , Trần Lâm Đồng, Phùng Đình Trung, Ninh Việt Khương
Năm xuất bản: 2018
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Giới thiệu sách

      

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

, Trần Cao Nguyên,Trần Hoàng Quý, Đỗ Thị Thanh Hà, Vũ Tiến Lâm, Cao Chí Khiêm, Phạm Quang Tuyến, Hoàng Thanh Sơn, Trần Hoàng Hóa, Phạm Văn Vinh, Nguyễn thị Thu Phương, Trịnh Ngọc Bon

2015

Rừng tự nhiên

Book

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Rừng tự nhiên