Năng suất sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam

image
Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Văn Bích, Đặng Thái Dương
Năm xuất bản: 2009
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Sách gồm 4 chương:

Chương I: Một số nét khái quát chung về Nghị định thư Kyoto và cơ chế phát triển sạch

Chương II: Tổng quan các công trình nghiên cứu về hấp thụ carbon của rừng

Chương III: Năng suất sinh khối của một số dạng rừng trồng

Chương IV: Khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng trồng

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị

Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận

2018

Rừng trồng

Book

Teak in Mekong for a sustainable future - Chapter 6: Teak plantations in Vietnam

Đặng Thịnh Triều, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bích

2022

Rừng trồng