ĐIỀU TRA QUY HOẠCH VÀ GIS
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Định giá rừng tỉnh Lào Cai

Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xây dựng giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ