Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”

05-09-2023 Cao Chí Khiêm

Dự án “Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” do ThS. Hoàng Văn Thành làm chủ nhiệm được Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở ngày 31/8/2023 theo Quyết định số 79/QĐ-NCLS ngày 24/8/2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh. Hội đồng do PGS. TS. Triệu Văn Hùng - Hội KHKT Lâm nghiệp VN làm chủ tịch, PGS. TS. Lê Xuân Trường - Trường ĐH Lâm nghiệp là Phản biện 1, TS. Hoàng Thanh Lộc - Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản là Phản biện 2 và các thành viên khác đại diện cho các lĩnh vực liên quan đến các nội dung của dự án tham dự Hội đồng.

                                        TS. Nguyễn Toàn Thắng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh thay mặt lãnh đạo Viện phát biểu trước Hội đồng

Mục tiêu của dự án:

- Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng thâm canh (kỹ thuật ghép cây mầm và kỹ thuật bón phân) cho một số giống Sở chè và Sở lê đã tuyển chọn có năng suất dầu cao hơn 15% so với quy trình trồng rừng đang áp dụng tại địa phương.

- Hoàn thiện được quy trình ghép đổi tán cho 2 loài Sở Chè và Sở lê.

- Hoàn thiện được quy trình ép dầu Sở với năng suất tăng thêm tối thiểu 10% và xây dựng được mô hình ép dầu Sở với 200 lít dầu đạt tiêu chuẩn cơ sở.

- Xây dựng được 50ha các mô hình sản xuất thử nghiệm (20ha rừng trồng mới bằng các giống Sở có năng suất, chất lượng dầu cao và 30ha phục tráng rừng Sở).

Nội dung của dự án:

- Chọn lọc bổ sung cây trội và sản xuất cây giống Sở chè và Sở lê.

- Hoàn thiện quy trình trồng thâm canh loài Sở chè và Sở lê.

- Hoàn thiện quy trình ghép đổi tán Sở chè và Sở lê.

- Hoàn thiện quy trình ép dầu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dầu Sở.

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm trồng rừng Sở thâm canh.

- Xây dựng mô hình phục tráng rừng Sở chè và Sở lê.

- Xây dựng mô hình ép dầu Sở.

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất.

                                                                                  PGS.TS. Triệu Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng phát biểu và điều hành cuộc họp  

Sản phẩm của dự án đã đạt được:

- Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh Sở chè và Sở lê.

- Quy trình ghép đổi tán cho năng suất quả, hạt cao hơn ít nhất từ 10% so với các mô hình trồng trong sản xuất ở cùng độ tuổi khai thác.

- Quy trình ép dầu Sở cho năng suất dầu tăng thêm tối thiểu 10% so với các quy trình hiện có ở địa phương.

- Tiêu chuẩn cơ sở về dầu Sở.

- Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về Phương pháp phục tráng rừng trồng Sở chè già cỗi (Sản phẩm vượt).

- 10.000 cây giống Sở vô tính đảm bảo tiêu chuẩn trồng (sử dụng để trồng mới 10ha mô hình sản xuất thử).

- 10.000 cây giống Sở tạo từ hạt đảm bảo tiêu chuẩn trồng rừng sử dụng để trồng mới 10ha mô hình (hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử).

- 20 ha mô hình trồng mới thâm canh cho 2 loài Sở chè và Sở lê ở 2 tỉnh từ các giống đã được tuyển chọn có năng suất và chất lượng dầu cao.

- 30ha mô hình phục tráng rừng Sở cho năng suất quả/hạt tăng ít nhất 15% so với trước khi phục tráng

- 2 mô hình ép dầu Sở sản xuất được 200 lít dầu đạt tiêu chuẩn cơ sở ở các vùng triển khai dự án.

- 120 lượt người đã được tập huấn chuyển giao các kết quả (30 người/lớp, 2 lớp/tỉnh) ở 2 tỉnh triển khai dự án.

- 01 thạc sỹ Lâm nghiệp tốt nghiệp.

- 02 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: