Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai (Tập 2)

image
Tác giả: Trịnh Ngọc Bon, Hoàng Thanh Sơn, Phạm Quang Tuyến, Phạm Đình Sâm, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Lâm Đồng, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh
Năm xuất bản: 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Giới thiệu sách

Khu dự trữ sinh quyển (Khu DTSQ) Đồng Nai được thành lập vào năm 2011 với tổng diện tích gần một triệu hecta, trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng và Đắk Nông. Với gần một phần tư diện tích là rừng tự nhiên, các hệ sinh thái rừng ở Khu DTSQ Đồng Nai đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực. Mặc dù đã bị tàn phá trong chiến tranh, khai thác gỗ và nhiều tác động khác của con người, rừng tự nhiên trong khu vực vẫn là nơi có tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt là ở vùng lõi của Khu DTSQ (Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên).

Với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái rừng ở Khu DTSQ Đồng Nai, từ năm 2015 - 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ cho triển khai Đề tài “Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai”. Đề tài đã được Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Khu DTSQ Đồng Nai thực hiện. Trong quá trình điều tra, thu thập số liệu về đa dạng thực vật rừng ở Khu DTSQ Đồng Nai, đề tài đã định danh và thu thập được hàng trăm mẫu vật của các loài thực vật trong khu vực. Với mục tiêu tài liệu hoá thông tin về các loài cây gỗ phổ biến ở khu vực để những người quan tâm có thể sử dụng để nhận biết và tìm hiểu về sự đa dạng các loài cây gỗ ở Khu DTSQ Đồng Nai, năm 2018, đề tài đã biên soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai - Tập 1”.

Sau khi đề tài kết thúc, bằng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp năm 2019, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tiếp tục phối hợp với cán bộ của Khu DTSQ Đồng Nai thu thập bổ sung dữ liệu và biên soạn Tập 2 cuốn “Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai”. Trong quá trình điều tra thu thập dữ liệu và biên soạn cuốn sách, nhóm tác giả đã nhận được sự hỗ trợ của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên và các góp ý của các nhà khoa học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa, TS. Trần Văn Mùi, TS. Vũ Anh Tài và TS. Shuichiro Tagane. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và góp ý của các tập thể và cá nhân cho sự hoàn thiện của cuốn sổ tay này. Nhóm tác giả hy vọng rằng sổ tay sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho độc giả. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình biên soạn, song khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung để cuốn Sổ tay được chỉnh sửa hoàn thiện hơn.

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bùi Kiều Hưng, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng

2018

Đa dạng sinh học