Sổ tay hỏi đáp "Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho rừng đặc dụng và phòng hộ"

image
Tác giả:
Năm xuất bản: 2021
Lĩnh vực: Quản lý rừng bền vững
Giới thiệu sách

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) là giải pháp quan trọng nhằm duy trì và phát triển vốn rừng và các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái của rừng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía Chính phủ cũng như các bên liên quan khác nhau, việc triển khai thực hiện QLRBV ở nước ta còn khá chậm. Nhận thấy vấn đề đó, Luật Lâm nghiệp 2017 đã quy định các chủ rừng phải xây dựng và thực hiện phương án QLRBV. Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về QLRBV.

Năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành “Sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện QLRBV”. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV, chủ rừng cũng như các cơ quan chức năng phê duyệt gặp nhiều vấn đề chưa rõ, cần giải đáp, nhất là đối với các phương án QLRBV cho rừng đặc dụng và phòng hộ. Đây là những đối tượng rừng có những quy định về quản lý phức tạp. Trách nhiệm pháp lý của chủ rừng cao, việc phê duyệt cũng được xem xét kỹ càng.

Sổ tay này được xây dựng làm rõ hơn phần nào các vấn đề hay gặp phải trong quá trình xây dựng phương án QLRBV cho rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Nội dung của sổ tay được xây dựng theo hình thức hỏi và đáp, dựa trên các vấn đề thường gặp của các chủ rừng và cơ quan chức năng khi xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV mà chưa được đề cập cụ thể trong các văn bản hướng dẫn đã ban hành.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

, Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon

2015

Quản lý rừng bền vững

Book

Phục hồi các hệ sinh thái rừng thoái hóa-Tổng quan nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam

, Nguyễn Xuân Quát, Phạm Văn Mạch, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Danh Minh, Cao Quang Nghĩa, Nguyễn Bá Văn

2006

Quản lý rừng bền vững