ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ký kết hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Ngày 03/7/2018 tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng và Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng tiến hành ký hợp đồng thực hiện đề......

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ