Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị

image
Tác giả: Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận
Năm xuất bản: 2018
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Sách “Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị" nhằm giới thiệu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ 5 loài cây gỗ có giá trị – Bồ đề (Styrax tonkinensis), Giổi bắc (Michelia macclurei Dandy), Tống quá sủ (Alnus nepalensis), Trám trắng (Canarium album Raeusch) và Vối thuốc (Schima wallichii Choisy)

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Luồng (Dedrocalamus membranaceus Munro.) tại tỉnh Thanh Hóa

Đặng Thịnh Triều, Võ Đại Hải, Nguyễn Văn Bích, Hoàng Văn Thắng

2011

Rừng trồng

Book

Kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở

Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Quang Khải, Võ Đại Hải

2011

Rừng trồng