Hướng tới một nền lâm nghiệp bền vững và đa chức năng - Nhìn về tương lai từ quan điểm lâm học

image
Tác giả:
Năm xuất bản: 2008
Lĩnh vực: Quản lý rừng bền vững
Giới thiệu sách

Với cuốn sách này, tác giả muốn đạt được hai điều:

Thứ nhất, góp một tiếng nói nhỏ để thức tỉnh nhận thức của mỗi cá nhân, nhóm người và của toàn xã hội,đặc biệt là những người làm chính sách và có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến lợi ích của cộng đồng, sứ mạng cao cả của rừng và nghề rừng không chỉ ở vai trò sản xuất vật chất mà quan trọng hơn và đó mới là nội hàm chính của ngành lâm nghiệp là ở chổ: duy trì và bảo vệ nơi ở của loài người trên cở duy trì và bảo vệ các hệ sinh thái rừng như là một nhân tố quyết định để giữ cân bằng sinh thái cho hệ thống tổng thể-Trái đất- ngôi nhà chung của loài người.

Thứ hai, nói với các bạn trẻ rằng ngoài rất nhiều nghề hiện đại để các bạn lựa chọn cho tương lai, trên thực tế còn có một nghề rất bình dị và cũng rất đặc biệt để làm trong thời đại của chúng ta-Nghề rừng! 

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

, Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon

2015

Quản lý rừng bền vững

Book

Phục hồi các hệ sinh thái rừng thoái hóa-Tổng quan nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam

, Nguyễn Xuân Quát, Phạm Văn Mạch, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Danh Minh, Cao Quang Nghĩa, Nguyễn Bá Văn

2006

Quản lý rừng bền vững