HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Tập huấn Kỹ thuật gieo ươm và trồng Tếch

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bảo tồn và quản lý bề vững rừng Tếch và chuỗi cung ứng gỗ bền vững, hợp pháp ở tiểu vùng sông Mê Kông”, từ 23 – 24/11/2019, Viện Nghiên cứu Lâm Sinh – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Chi......

TIN KHÁC