HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho các Chi hội chủ rừng Thừa Thiên Huế

Từ ngày 12 tháng 6 năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho các Chi hội thuộc Hội......

TIN KHÁC