HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Sinh hoạt học thuật "Quản lý bền vững đất rừng trồng tại Việt Nam"

Trong những năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Lâm sinh được quỹ Crawford Fund của Úc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ thông qua cử chuyên gia của Úc sang trực tiếp (mentoring) tổ chức các sinh hoạt học thuật chuyên đề nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng học thuật, hỗ trợ......

TIN KHÁC