HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Sinh hoạt học thuật: "Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu phục hồi rừng ở Việt Nam".

Trong năm 2023, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Trường Đại học Leeds – England thực hiện dự án: “Visualising Vietnam’s Future Forest Landscapes” do Hội đồng Anh (Chính phủ Anh) tài trợ trong khuôn khổ chương trình Quỹ tài trợ theo mùa của Anh – Việt Nam (mùa 2023). Một hợp phần trong......

TIN KHÁC