HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Tập huấn quy trình trồng rừng cung cấp nguyên liệu giấy cho Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam, từ ngày 25-26 tháng 2 năm 2019, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật trồng rừng Keo và Bạch đàn cung cấp nguyên liệu giấy......

TIN KHÁC