HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Tập huấn “Viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu”

Từ ngày 15-17/5/2019, Viện Nghiên cứu Lâm Sinh tổ chức khoá tập huấn “Viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu”. Khoá tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết để viết đề cương xin tài trợ cho các nghiên cứu lớn, nhỏ, cũng như đề cương cho......

TIN KHÁC