HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Hội thảo Quốc gia: Nghiên cứu khả năng lưu trữ Cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường Khu Dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Đồng Nai, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã phối hợp với KDTSQ Đồng Nai tổ chức Hội thảo Quốc gia, thuộc Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: Nghiên cứu Khả năng lưu trữ Cacbon......

TIN KHÁC