Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN

image
Tác giả: Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Trọng Điển
Năm xuất bản: 2020
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Cuốn sách chuyên khảo “Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) phục vụ trồng rừng gỗ lớn” được tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của hai đề tài cấp Bộ:

(i) Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”, mã số B2016-TNA-11. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Hoan, trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, thời gian thực hiện 2016-2017.

(ii) Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Văn Thắng, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, thời gian thực hiện 2017-2021.

Cuốn sách chuyên khảo này sẽ cung cấp thông tin về kỹ thuật chọn giống và nhân giống Xoan đào, góp phần nâng cao chất lượng cây giống phục vụ trồng rừng Xoan đào cung cấp gỗ lớn ở nước ta. Nội dung cuối sánh được chia thành 6 chương:

Chương 1: Những nghiên cứu về chọn giống và nhân giống Xoan Đào

Chương 2: Nội dung, vật liệu và phương pháp nghiên cứu chọn giống và nhân giống Xoan đào

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về chọn giống Xoan Đào

Chương 4: Kết quả nghiên cứu về nhân giống Xoan Đào

Chương 5: Quy trình nhân giống Xoan Đào

Chương 6: Kết luận và đề nghị

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Teak in Mekong for a sustainable future - Chapter 6: Teak plantations in Vietnam

Đặng Thịnh Triều, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bích

2022

Rừng trồng

Book

Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị

Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận

2018

Rừng trồng