Phục hồi các hệ sinh thái rừng thoái hóa-Tổng quan nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam

image
Tác giả: , Nguyễn Xuân Quát, Phạm Văn Mạch, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Danh Minh, Cao Quang Nghĩa, Nguyễn Bá Văn
Năm xuất bản: 2006
Lĩnh vực: Quản lý rừng bền vững
Giới thiệu sách

Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở tổng quan các tài liệu và kết quả nghiên cứu về phục hồi rừng ở Việt Nam nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và giảng dạy và các chủ rừng.

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

, Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon

2015

Quản lý rừng bền vững