HỢP TÁC QUỐC TẾ
TIN TỨC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khởi động dự án ITTO Bảo tồn và quản lý bền vững rừng Tếch

Tếch là một trong những loài cây trồng lấy gỗ có diện tích lớn trên thế giới. Gỗ Tếch có giá trị cao và được sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Diện tích rừng Tếch tự nhiên suy giảm mạnh dẫn đến suy thoái nguồn gen. Rừng Tếch được trồng rộng rãi trên thế......

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ