HỢP TÁC QUỐC TẾ
TIN TỨC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tập huấn “Một số kỹ thuật GIS cơ bản cho nghiên cứu sinh thái và mô phỏng phân bố loài”    

Từ ngày 15-20 tháng 4 năm 2018, Viện nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp đã phối hợp với Vườn Thực vật Xishuangbanna, Học viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tổ chức khoá tập huấn về “Một số kỹ thuật GIS cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái......

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ