Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

image
Tác giả: , Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon
Năm xuất bản: 2015
Lĩnh vực: Quản lý rừng bền vững
Giới thiệu sách

Quyễn sách tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài TN3/27 để làm tài liệu chuyên khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các chủ rừng, các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu.