Sản lượng rừng

image
Tác giả: , Vũ Tiến Hinh
Năm xuất bản: 2012
Lĩnh vực: Điều tra rừng và GIS
Giới thiệu sách

Sách là giáo trình của môn học Sản lượng rừng dùng cho học viên cao học .bao gồm hai phần:

1. Dự đoán sản lượng rừng trồng do GS.TS. Vũ Tiến Hinh biên soạn

2. Dự đoán sản lượng rừng tự nhiên do PGS.TS. Trần Văn Con