Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Dẻ ăn hạt (Castanopsis boisii Hickel et Camus) tại Bắc Giang"

Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng
Năm báo cáo: 05/2012
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn