Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng Dẻ ăn hạt ở Tây Nguyên"

Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Toàn Thắng
Năm báo cáo: 04/2012
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn