Tập huấn “Viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu”

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Văn Bích, Patrick Nikiel
Thời gian: 17/05/2019
Địa điểm: Viện Nghiên cứu Lâm sinh
Giới thiệu

Từ ngày 15-17/5/2019, Viện Nghiên cứu Lâm Sinh tổ chức khoá tập huấn “Viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu”. Khoá tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết để viết đề cương xin tài trợ cho các nghiên cứu lớn, nhỏ, cũng như đề cương cho nghiên cứu sinh. Đối tượng của khoá học là các cán bộ nghiên cứu thuộc của Viện Nghiên cứu Lâm sinh và một số cán bộ trong Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, những người có nhu cầu nâng cao kỹ năng để chuẩn bị viết đề cương nghiên cứu.

Nội dung

Từ ngày 15-17/5/2019, Viện Nghiên cứu Lâm Sinh tổ chức khoá tập huấn “Viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu”. Khoá tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết để viết đề cương xin tài trợ cho các nghiên cứu lớn, nhỏ, cũng như đề cương cho nghiên cứu sinh. Đối tượng của khoá học là các cán bộ nghiên cứu thuộc của Viện Nghiên cứu Lâm sinh và một số cán bộ trong Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, những người có nhu cầu nâng cao kỹ năng để chuẩn bị viết đề cương nghiên cứu.

Khoá tập huấn được thực hiện bởi Tiến sĩ Chris Beadle, cựu chuyên gia của tổ chức CSIRO (Commonwealth Scientific & Industria Research Organisation) từ Australia. TS. Chris Beadle đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về lĩnh vực phát triển các kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng sản xuất gỗ xẻ. Trong 10 năm qua, TS. Chris Beadle đã giảng dạy nhiều khoá học viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu ở một số nước thuộc Châu Á và Châu Phi. Ông đã và đang là người hướng dẫn cho nhiều cán bộ nghiên cứu ở Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Khoá học này được thực hiện nhờ sự tài trợ của quỹ Crawford Fund là một sáng kiến về Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật của Chính phủ Úc. Crawford Fund tập trung vào chuyển giao, tăng cường năng lực và hiểu biết về các lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất thực phẩm và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các Viện nghiên cứu ở trong và ngoài Australia.

Khoá học đã mang lại cho các học viên nhiều kiến thức bổ ích về cách thức xây dựng một đề cương nghiên cứu, các vấn đề cốt lõi cần quan tâm khi xây dựng đề cương, về việc chọn nhà tài trợ v.v. Đặc biệt, trong khoá học, các học viên có rất nhiều cơ hội được thực hành, trình bày và nhận góp ý của chuyên gia để hoàn thiện đề cương. Dưới đây là một số hình ảnh trong khoá học.

TS. Trần Lâm Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh phát biểu khai mạc khoá tập huấn

 

TS. Chris Beadle giới thiệu tổng quan về khoá tập huấn với các học viên

 

Các học viên đang nghe bình luận về “core aim” trong đề cương của mình

 

Các học viên đang nghe bình luận về “Excecutive Summary” của mình

 

Một số học viên chụp ảnh lưu niệm với TS. Chris Beadle