Tập huấn "Quản lý rừng trồng Keo bền vững"

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh
Người thực hiện: Đặng Thịnh Triều, Chris Beadle, Trần Lâm Đồng, Trần Anh Hải, Lê Thị Hạnh, Đặng Thị Hải Hà, Đào Trung Đức, Nguyễn Hữu Thịnh
Thời gian: 09/06/2018
Địa điểm: Tân Lạc, Hòa Bình và Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Lâm sinh đang phối hợp với Tổ chức CSIRO, Australia thực hiện Dự án "Tối ưu năng suất và lợi nhuận rừng trồng Keo và Bạch đàn cho chủ rừng nhỏ ở Indonesia và Việt Nam" do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ. Trong kế hoạch của Dự án, từ ngày 29/5 - 02/6/2018 tại Tân Lạc, Hòa Bình và từ 06 - 09/6/2018 tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Hòa Bình và Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tổ chức Chương tringf tập huấn kỹ thuật "Quản lý lâm sinh rừng trồng Keo" cho các cán bộ khuyến lâm và người dân trồng rừng vùng Dự án. Chương trình tập huấn còn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Crawford Fund của Australia trong việc cử chuyên gia hỗ trợ xây dựng tài liệu và tập huấn.

Nội dung

Chương trình tập huấn nhằm chuyển giao các kỹ thuật là kết quả nghiên cứu của Dự án, giúp chủ rừng nhỏ nâng cao lợi nhuận rừng trồng keo thông qua nâng cao năng suất và tạo gỗ lớn có chất lượng cao. Nội dung tập huấn cũng được xây dựng trên cơ sở thảo luận với người dân trồng rừng để tìm hiểu những hạn chế của họ trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong quản lý rừng trồng Keo. Các biện pháp tập huấn cũng được thử nghiệm với nhiều hình thức khác nhau như tập huấn riêng cho đàn ông và phụ nữ, tập huấn trong phòng và trên hiện trường, tập huấn theo hình thức giảng dạy và thảo luận. Đồng thời, trước và sau khi tập huận Dự án đánh giá tác động của tập huấn tới thay đổi hành vi và kiến thức quản lý rừng trồng keo của họ, qua đó xác định được các biện pháp kỹ thuật và cách thức chuyển giao phù hợp nhất.

Chương trình tập huấn cũng được Đài truyền hình của hai tỉnh Hòa Bình và Thừa Thiên Huế biên tập thành phim và đã phát sóng trên Chuyên mục Khuyến Nông:

- Phim phát sóng trên Chuyên mục Khuyến Nông của Đài Truyền hình Hòa Bình:  XEM TẠI ĐÂY

- Phim phát sóng trên Chuyên mục Khuyến Nông của Đài Truyền hình Thừa Thiên Huế: XEM TẠI ĐÂY

 

Một số hình ảnh tập huấn tại Hòa Bình:

Một số hình ảnh tập huấn tại Thừa Thiên Huế: