Tập huấn “Quản lý sâu bệnh hại Keo tai tượng, Keo lai” tại Thanh Hóa và Yên Bái

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lâm học và Tài nguyên rừng
Người thực hiện: Triệu Thái Hưng, Đặng Hải Hà
Thời gian: 29/10/2018
Địa điểm: Thanh Hóa, Yên Bái
Giới thiệu

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với trung tâm khuyến nông hai tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái tổ chức lớp tập huấn “Quản lý sâu bệnh hại Keo tai tượng, Keo lai” cho các cán bộ và cộng tác viên khuyến nông các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ và Yên Bái. Tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/10/2018 (tại tỉnh Thanh Hóa), và từ ngày 2 đến ngày 4/12/2018 (tại tỉnh Yên Bái).

Nội dung

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với trung tâm khuyến nông hai tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái tổ chức lớp tập huấn “Quản lý sâu bệnh hại Keo tai tượng, Keo lai” cho các cán bộ và cộng tác viên khuyến nông các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ và Yên Bái. Tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/10/2018 (tại tỉnh Thanh Hóa), và từ ngày 2 đến ngày 4/12/2018 (tại tỉnh Yên Bái).

Mục đích đợt tập huấn là hướng dẫn kỹ thuật quản lý sâu bệnh hại rừng trồng Keo hướng đến nâng cao năng suất và chất lượng rừng. Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi thảo luận về các vấn đề sâu bệnh Keo thực tế tại địa phương. Các vướng mắc của học viên được giảng viên trao đổi và hướng dẫn chi tiết các phương pháp, kỹ thuật cần thiết giúp phòng ngừa, quản lý sâu bệnh hại Keo tại thực tế địa phương.

Thông qua kết quả khảo sát nhanh về hiệu quả của lớp tập huấn, tất cả các học viên đều đánh giá cao về phương pháp, tài liệu tập huấn của chuyên gia cũng như công tác tổ chức lớp tập huấn của Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Giảng viên trao đổi cùng các học viên tại lớp tập huấn ở Thanh Hóa

 

Chị Hoa - cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lớp tập huấn

 

Giảng viên giới thiệu lý thuyết về biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Keo

 

Giảng viên hướng dẫn lý thuyết về biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Keo tai tượng, Keo lai tại Yên Bái

 

Giảng viên và học viên chia sẻ kinh nghiệm tại lớp tập huấn

 

Giảng viên giới thiệu trên thực tế tại mô hình rừng trồng Keo địa phương

 

Giảng viên và học viên trao đổi kinh nghiệm tại mô hình

 

Giảng viên giới thiệu về sâu bệnh hại Keo trên thực tế