Diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Đơn vị tổ chức: Lãnh đạo viện
Người thực hiện: Trần Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thùy, Phùng Đình Trung, Ninh Việt Khương, Nguyễn Thị Thu Phương
Thời gian: 22/06/2018
Địa điểm: Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
Giới thiệu

Từ ngày 22 - 23/6 năm 2018, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học "Diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai”. Hội thảo nhằm giới thiệu và tham vấn các kết quả của Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai” do Viện chủ trì.

Nội dung

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 đại biểu đại diện cho Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam), Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các nhà khoa học và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất trong Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.

Tới dự và khai mạc hội thảo, GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) nhấn mạnh tầm quan trọng của đề tài cũng như ý nghĩa của Hội thảo. Đề tài đã giới thiệu các nội dung thực hiện chính của Đề tài, các kết quả đạt được như các diễn thế phục hồi HST rừng tại Khu DTSQ Đồng Nai, bản đồ các giai đoạn diễn thế phục hồi HST rừng, các mối quan hệ tương tác giữa con người với HST rừng, các tiêu chí xác định rừng phục hồi đưa vào bảo tồn hài hòa giữa tự nhiên và con người, các giải pháp thúc đẩy phục hồi rừng và bảo tồn, và chương trình tính toán và xử lý số liệu xác định diễn thế phục hồi rừng. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các sản phẩm của Đề tài. Kết thúc hội thảo, các nhà khoa học đều đánh giá cao các kết quả của Đề tài, có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn.

Ngày 23/6/2018, các đại biểu đi thăm các mô hình phục hồi rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MAB Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Các đại biểu đi thăm các mô hình phục hồi rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai