Kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở

image
Tác giả: Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Quang Khải, Võ Đại Hải
Năm xuất bản: 2011
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Cuốn sách Kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở ở Việt Nam là kết quả của hai đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ là “Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở thâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ” do ThS. Nguyễn Quang Khải chủ trì giai đoạn 1/2006-6/2009 và ThS. Hoàng Văn Thắng chủ trì giai đoạn 7/2009-12/2010 và đề tài "Nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu tạo rừng Sở để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dầu thực phẩm và kết hợp phòng hộ" do Ths Nguyễn Quang Khải chủ trì, được thực hiện trong giai đoạn từ 1998 - 2003 nhằm lựa chọn được một số giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng Sở tiến tới nâng cao năng suất và chất lượng tinh dầu của hạt loài cây này. 

Cuốn sách được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về cây Sở.

- Chương 2: Thực trạng gây trồng và phát triển cây Sở ở nước ta trong những năm qua.

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu bước đầu về chọn giống và trồng rừng Sở thâm canh ở 3 vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung bộ.

- Chương 4: Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở ở Việt Nam

SÁCH CÙNG LĨNH VỰC

Book

Teak in Mekong for a sustainable future - Chapter 6: Teak plantations in Vietnam

Đặng Thịnh Triều, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bích

2022

Rừng trồng

Book

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến

2014

Rừng trồng

Book

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cây Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN

Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Trọng Điển

2020

Rừng trồng