Hội thảo “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp”

30-05-2024 Phạm Đình Sâm

      Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền khuyến nông năm 2024. Trong ngày 28 và 29/5/2024 tại tỉnh Cao Bằng, Trung tâm khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức Hội thảo “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp” . 

      Tới dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí (1) Hoàng Văn Hồng – Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia; (2) PGS.TS. Hoàng Văn Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh; (3) Nông Thành Mẫn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng.

      Hội thảo có sự tham gia của đại diện Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu CNR, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, lãnh đạo Sở KH&CN Cao Bằng, đại diện lãnh đạo cùng cán bộ của 8 Trung tâm khuyến nông, Chi cục kiểm lâm vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu cùng đại biểu là chủ rừng, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn một số huyện của tỉnh Cao Bằng và các phóng viên báo đài địa phương, trung ương với tổng số trên 150 đại biểu tham dự.

      Mục tiêu hội thảo “Giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Đánh giá quá trình chuyển giao và ứng dụng những nghiên cứu về giống, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp tại một số địa phương; từ đó đề xuất định hướng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong các năm tiếp theo”.

     Các đại biểu tham dự Hội thảo đã Tham quan Mô hình vườn giống Dẻ trùng khánh tại huyện Trùng Khánh thuộc đề tài “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissima Blume) tại tỉnh Cao Bằng” do Viện Nghiên cứu Lâm sinh triển khai xây dựng (giai đoạn 2018 - 2021) và nghe 5 báo cáo tham luận (1) Báo cáo tổng hợp về tiến bộ kỹ thuật và giống cây lâm nghiệp được công nhận giai đoạn 2021 - 2023 do TS. Đoàn Ngọc Dao - Cục Lâm nghiệp trình bày, (2) Giới thiệu về một số giống và tiến bộ kỹ thuật về cây lâm nghiệp mới được công nhận phù hợp với phát triển sản xuất lâm nghiệp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc do TS. Đỗ Hữu Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp trình bày, (3) Báo cáo Công tác bảo vệ rừng và phát triển sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Bế Thị Thu Hà - Chi cục kiểm lâm Cao Bằng trình bày, (4) Giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận về lâm sinh và Quản lý, Bảo vệ rừng phù hợp với phát triển sản xuất lâm nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Bắc do TS. Lại Thanh Hải - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh trình bày và (5) Kết quả nghiên cứu, ứng dụng Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Công nghiệp rừng trong cơ giới hóa, sản xuất lâm nghiệp, công nghệ chế biến, bảo quản lâm sản do TS. Nguyễn Đức Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trình bày.

        Kết luận Hội thảo Đồng chí Hoàng Văn Hồng - Phó giám đốc TTKNQG đã đánh giá cao sự phối hợp tổ chức giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và các đơn vị có liên quan. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu đưa ra quy trình công nghệ xử lý, sơ chế, bảo quản, chế biến nguyên liệu của sản phẩm lâm nghiệp cho các làng nghề, các sản phẩm Ocop từ Lâm sản ngoài gỗ.

       Cơ quan Khuyến nông địa phương cần quan tâm lựa chọn các TBKT mới phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương để chuyển giao, ứng dụng nhanh vào sản xuất. Đề xuất với cơ quan quản lý địa phương hoặc Trung ương để đầu tư xây dựng những mô hình ứng dụng những TBKT mới vào sản xuất. Tích cực đẩy mạnh các chương trình tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền cho bà con nông dân những TBKT mới để người dân có thể tổ chức sản xuất những đối tượng cây trồng phù hợp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẢO

Đoàn đại biểu đi tham quan mô hình Dẻ trùng khánh tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Ông Hoàng Văn Hồng - PGĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo

Ban chủ trì và Tổ chuyên gia làm việc tại Hội thảo

Thảo luận tại Hội thảo