Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện đề tài KH&CN tỉnh Gia Lai

12-06-2024 Văn phòng

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, thực hiện kế hoạch của đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tạo giống và trồng rừng thâm canh theo hướng đa mục đích hai loài Trắc và Giổi xanh tại tỉnh Gia Lai – Mã số: KHGL-11-19” do Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị thực hiện, ThS. Trần Cao Nguyên là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã tổ chức Hội thảo với nội dung “Báo cáo kết quả thực hiện của đề tài”

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường 1, khách sạn Pleiku, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tham dự hội thảo có trên 20 đại biểu là các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiêp,... ở tỉnh Gia Lai là Sở KH&CN, Chi cục Kiểm lâm, Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp, VQG Kon Ka Kinh, BQLRPH Ialy, Trung tâm LNNĐ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai.

Nhóm thực hiện đề tài đã báo cáo kết quả đạt được của đề tài trong quá trình triển khai thực hiện. Một số nội dung chính được báo cáo trong hội thảo gồm:

- Tuyển chọn và công nhận được 25 cây trội Trắc và 22 cây trội Giổi ăn hạt theo các quyết định số QĐ số 728/QĐ-SNNPTNT ngày 04/12/2020, QĐ số 247/QĐ-SNNPTNT ngày 05/05/2021 của Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai về việc công nhận nguồn giống cây trồng Lâm nghiệp.

- Xây dựng được 01 ha vườn sưu tập và 04 ha mô hình trình diễn hai loài Trắc và Giổi ăn hạt.

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng rừng cho hai loài cây này tại tỉnh Gia Lai.

- Đăng 02 bài báo trên tạp chí Khoa học lâm nghiệp.

- Đào tạo được 02 thạc sĩ về lâm sinh

Tại phần tham luận, các chuyên gia và các nhà quản lý đã thảo luận, góp ý một số vấn đề cần chỉnh sửa để đề tài được hoàn thiện. Hội thảo đã kết luận đề tài được triển khai thực hiện là cần thiết, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn và của địa phương. Kết quả thực hiện đề tài đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Một số hình ảnh hội thảo