Hội thảo tham vấn lần 3 cho Dự thảo bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm của Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam

12-12-2017 Trần Lâm Đồng

Thực hiện kế hoạch xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), trong khuôn khổ dự án “Tối đa sự tương thích giữa các bộ tiêu chuẩn QLRBV và CoC với yêu cầu của định nghĩa gỗ hợp pháp VNTLAS” do FAO tài trợ và Viện Nghiên cứu Lâm sinh chủ trì, ngày 12/12/2017 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn lần thứ 3 cho hai bộ tiêu chuẩn này. Mục tiêu chính của cuộc hội thảo tham vấn lần này là hài hòa các bộ tiêu chuẩn với các yêu cầu của định nghĩa gỗ hợp pháp trong Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS).

Các đại biểu tham dự hội thảo là thành viên của Tổ biên soạn, Nhóm nòng cốt đa bên của VPA FLEGT và các chuyên gia xây dựng dự thảo các bộ tiểu. Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức khác nhau, bao gồm Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch trừng, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ chí Minh, Hiệp hội gỗ Bình Định, Hội chủ rừng Việt Nam, Viện Quản lý Rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng, TFT, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững…

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Cao Chí Công đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các bộ tiêu chuẩn QLRBV và CoC và hài hòa các bộ tiêu chuẩn này với các yêu cầu trong định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam. Sau đó, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về xây dựng dự thảo các bộ tiêu chuẩn. Sau các bài trình bày, các đại biểu đã làm việc theo 4 nhóm khác nhau để thảo luận và góp ý chi tiết cho các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số của hai bộ tiêu chuẩn. Sau một ngày hội thảo tích cực, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất quan trọng làm cơ sở cho việc hoàn thiện 2 bộ tiêu chuẩn./.

Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổ trưởng Tổ biên soạn phát biểu khai mạc hội thảo

 

Ông Cao Chí Công định hướng thảo luận và góp ý cho các bộ tiêu chuẩn

 

Các đại biểu góp ý cho các bản dự thảo bộ tiêu chuẩn