Định giá rừng tỉnh Lào Cai

18-03-2020 Nguyễn Văn Tuấn

Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xây dựng giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục tiêu của nhiệm vụ này là xác định được giá và khung giá của rừng tự nhiên và rừng trồng của 7 loài cây chủ lực trên địa bàn 9 huyện và thành phố trực thuộc tỉnh Lào Cai.

Các công việc điều tra trên hiện trường gồm điều tra trữ lượng, các giá trị kinh tế của cây đứng, và giá quyền sử dụng rừng đối với rừng tự nhiên. Với rừng trồng, công việc điều tra gồm xác định trữ lượng cây đứng, toàn bộ chi phí đầu tư tạo rừng và thu nhập từ rừng.

Việc xác định giá và khung giá rừng trên địa bàn tỉnh là tuân thủ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về việc Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt điều tra:

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Ông Vũ Hồng Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cuc Kiểm lâm Lào Cai trao đổi với đoàn làm việc của Viện Nghiên cứu Lâm sinh

 

Ông Lưu Cảnh Trung, Trưởng nhóm điều tra trình bày phương pháp thực hiện

Một số hình ảnh hiện trường

Đoàn làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà

 

Đoàn làm việc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

 

Điều tra trữ lượng rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

 

Điều tra trữ lượng rừng trồng Quế 10 năm tuổi tại huyện Bảo Yên

 

Điều tra trữ lượng rừng trồng Sa mộc 15 năm tuổi huyện Bắc Hà

 

Điều tra trữ lượng rừng tự nhiên tại huyện Bát Xát

 

Điều tra trữ lượng rừng tự nhiên tại huyện Văn Bàn

 

Phóng vấn giá bán các LSNG tại chợ Ý Tý huyện Bát Xát

 

Phỏng vấn các chi phí, thu nhập đối với chủ rừng