Hội nghị khởi động Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia về cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS)

16-02-2020 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Thực hiện Quyết định số 4693/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giao cho Viện Nghiên cứu Lâm sinh chủ trì thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia “Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng Trị”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, ngày 14/02/2020 tại trụ sở UBND xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cùng với các đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị khởi động để triển khai Dự án.

Các đại biểu tới dự Hội nghị là đại diện của các đơn vị phối hợp thực hiện Dự án: Ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, các ông bà đại diện cho Hạt kiểm lâm huyện Lục Yên, Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát Yên Bái, Bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã Trung tâm, huyện Lục Yên, các trưởng thôn đại diện cho các hộ gia đình tham gia Dự án tại xã và các cán bộ của các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện Dự án.

Ông Trần Lâm Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Chủ nhiệm Dự án trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch thực hiện Dự án. Đây là Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia về xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (QLRBV) và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) cho nhóm hộ gia đình trồng rừng. Mục tiêu chung của Dự án là thúc đẩy thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng theo nhóm chủ rừng nhỏ vùng nông thôn miền núi góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cảnh quan và xây dựng nông thôn mới vùng miền núi. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 2 - 12/2020 và phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 1) Xây dựng được các tài liệu hướng dẫn cho chủ rừng nhỏ thực QLRBV và liên kết để cấp chứng chỉ rừng theo nhóm; 2) Xây dựng được 2 mô hình thí điểm về liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS; và 3) liên kết với doanh nghiệp thu mua, chế biến tạo chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng. Như vậy, Dự án sẽ xây dựng các tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về QLRBV và cấp chứng chỉ rừng cho người trồng rừng và các cán bộ kỹ thuật địa phương. Xây dựng 2 mô hình nhóm hộ gia đình để cấp chứng chỉ rừng tại 2 tỉnh Yên Bái và Quảng Trị. Tại Yên Bái mô hình sẽ được xây dựng tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên và tại Quảng Trị sẽ được xây dựng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát Yên Bái sẽ liên kết với bà con theo hình thức hình thành hợp tác xã để cấp chứng chỉ rừng và thu mua và chế biến sản phẩm, hoàn thành một chuỗi giá trị cho gỗ rừng trồng.

Hệ thống VFCS đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho xây dựng và bắt đầu thí điểm triển khai từ năm 2019, trong đó Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị được giao hỗ trợ cho Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Hệ thống. Trong năm 2019, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cũng đã tư vấn thành công cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS cho 2 công ty cao su Bình Long và Phú Riềng, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và đã được tổ chức chứng nhận GFA của Đức cấp chứng chỉ cho hơn 7.500 ha cao su thuộc 2 công ty vào ngày 30/12/2019. Dự án này là Dự án thí điểm đầu tiên cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ theo Hệ thống VFCS. Hệ thống VFCS.

Các đơn vị phối hợp đều nhất trí cao với các nội dung, phương án triển khai đã được xây dựng trong thuyết minh Dự án. Hội nghị cũng nhận định đây là một Dự án có tính cấp thiết và khả thi cao, góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ như thúc đẩy QLRBV và chứng chỉ rừng, phát triển kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn mới cho vùng đồng bào miền núi.

Một số hình ảnh các đại biểu tham gia phát biểu trong Hội nghị: