Ký kết Quy chế phối hợp về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

31-05-2019 Nguyễn Toàn Thắng

Chiều ngày 29/5/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã ký kết Quy chế phối hợp về Quản lý rừng rừng bền vững và Chứng chỉ rừng nằm trong Chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tham dự buổi lễ ký kết có Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng TCLN, ông Cao Chí Công - Phó Tổng cục trưởng TCLN, ông Bùi Chính Nghĩa - Vụ trưởng Vụ sản xuất Lâm nghiệp, ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển bền vững VRG, ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc VRG; Thành viên HĐQT; Ban lãnh đạo VRG; Lãnh đạo các đơn vị thành viên VRG; Viện Nghiên cứu Lâm sinh, các đơn vị tư vấn và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý các đơn vị đối tác của VRG;

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT phát biểu

Ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng TCLN đại diện cho TCLN đã ký kết quy chế phối hợp với Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc VRG đại diện cho VRG;

Ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng TCLN ký kết Quy chế phối hợp với VRG

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã công bố Chương trình phát triển bền vững với rất nhiều các nội dung đề ra nhằm phát triển bền vững cho Tập đoàn trong giai đoạn 2019 - 2024. Nội dung thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho toàn bộ diện tích rừng cao su của Tập đoàn là một trong những nội dung ưu tiên của chương trình.