PEFC thăm hiện trường nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiêp Việt Nam

30-04-2019 Trần Lâm Đồng

Từ ngày 26 - 27/4/2019, ông Benjammin Gunerberg - Tổng giám đốc Chương trình chứng chỉ rừng PEFC và đoàn công tác đã đến làm việc lại Việt Nam. Sau cuộc họp với Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn và dự lễ công bố thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) ngày 26/4/2019, ngày 27/4/2019 ông Benjammin Gunerberg và đoàn công tác đã đi thăm hiện trường nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, các mô hình trồng rừng và cơ sở chế biến gỗ tại Đoan Hùng, Phú Thọ.

Ông Benjammin Gunerberg đã đánh giá cao các kết quả nghiên cứu và chuyển giao của Viện. Đây là các cơ sở khoa học tốt, góp phần thực hiện quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.

PEFC là tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế, có diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững lớn nhất trên thế giới. PEFC có 50 quốc gia thành viên, trong đó có 44 hệ thống quốc gia đã được PEFC chứng thực, với tổng diện tích trên 309 triệu ha được chứng chỉ PEFC, chiếm 60% các khu rừng được cấp chứng chỉ trên thế giới. PEFC cũng có hơn 20.000 chứng chỉ CoC tại 71 quốc gia. Việt Nam đang thành lập Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam và đã đăng ký là thành viên thứ 50 của PEFC. Trong năm nay Việt Nam cũng sẽ trình PEFC công nhận hệ thống để được cấp chứng chỉ rừng và chuỗi hành trình sản phẩm theo PEFC.

Dưới đây là một số hình ảnh đi thăm hiện trường của đoàn công tác PEFC và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

Thăm rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng, Phú Thọ

 

Thăm rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng, Phú Thọ

 

Thăm mô hình dự án khuyến nông của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ

 

Thăm xưởng chế biến gỗ quy mô nhỏ tại Đoan Hùng, Phú Thọ

 

Thăm thí nghiệm trồng rừng gỗ lớn của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ

 

Thăm vườn thực vật của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ

 

Thăm mô xưởng chế biến than từ phế phẩm xưởng xẻ của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ