Ký kết hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

05-07-2018 Lại Thanh Hải

Ngày 03/7/2018 tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng và Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng tiến hành ký hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissima Blume) tại tỉnh Cao Bằng"

Tham dự lễ ký về phía Viện Nghiên cứu Lâm sinh có Tiến sĩ Trần Lâm Đồng - Viện trưởng, tiến sĩ Lại Thanh Hải - Chủ nhiệm đề tài cùng các cộng tác viên đề tài; Về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng có ông Hoàng Giang - Giám đốc cùng các chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Phòng Kế hoạch tài chính; Về phía Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng có ông Hoàng Hiển - Phó Giám đốc cùng các chuyên viên kế hoạch tài chính

Đề tài có thời gian thực hiện từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2021, với các nội dung chính:

1. Bình tuyển cây trội dự tuyển và xác định giá trị nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh

2. Xây dựng vườn giống vô tính Dẻ Trùng Khánh

3. Xây dựng 03 ha mô hình các thí nghiệm trồng rừng thâm canh Dẻ Trùng Khánh bằng các dòng có năng suất cao

4. Đề xuất giải pháp nhằm khai thác, phát triển nguồn gen và phát triển thương hiệu cho cây Dẻ Trùng Khánh

5. Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhân giống và trồng Dẻ Trùng Khánh.