Các phóng sự về một số hoạt động nghiên cứu & chuyển giao của Viện Nghiên cứu Lâm sinh đầu năm 2024

Trong những tháng đầu năm 2024, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã có một số kết quả nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng chuyển giao được biên tập thành các phóng sự ngắn, bao gồm (i) Hướng dẫn trồng thâm canh dẻ Trùng Khánh bằng cây ghép của TS. Lại......

TIN KHÁC
Sinh viên Khoa Lâm học về thực tập tại Viện nghiên cứu Lâm sinh
News

Trên tinh thần hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo đã ký kết giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Khoa Lâm học trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 22/2/2024, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã tiếp nhận 06 sinh viên của Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp về thực tập học kỳ doanh nghiệp tại Viện. Mục tiêu của học kỳ doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên làm quen với công việc nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động về lĩnh vực lâm sinh, điều tra và quản lý rừng bền vững, áp dụng lý thuyết đã được học vào thực tế.

Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu kết quả dự án: “Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu.) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”
News

Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu kết quả dự án: "Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu.) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” do ThS Hoàng Văn Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Lâm sinh là cơ quan chủ trì dự án được triển khai từ 09/2019 đến 08/2023.

KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CÂY TAM THẤT HOANG
News

Ngày 21-22/10/2023, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án "Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ nhân giống và trồng cây Tam thất hoang (Panax stipuleanatus) theo tiêu chuẩn GACP-WHO ở vùng Tây Bắc" tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.