Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu khả năng lưu trữ cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai” (Mã số ĐTĐL.XH-06/20).

25-04-2024 Phạm Tiến Dũng

Đề tài “Nghiên cứu khả năng lưu trữ cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai” thuộc Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Quốc gia, Mã số ĐTĐL.XH-06/20) do TS. Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm được Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở ngày 23/4/2024 theo Quyết định số 44/QĐ-NCLS ngày 14/4/2024 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Hội đồng do GS. TS. Võ Đại Hải – Viện Khoa học Lâm nghiệp VN làm chủ tịch; PGS. TS. Trần Văn Thụy - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Phản biện 1; PGS. TS. Phạm Minh Toại – Trường Đại học Lâm nghiệp phản biện 2 và các thành viên khác đại diện cho các lĩnh vực liên quan đến các nội dung của Đề tài tham dự Hội đồng. Tham dự Hội đồng nghiệm thu còn có TS. Trần Nam Bình, đại diện Vụ Xã hội Nhân văn và Tự nhiên-Bộ Khoa học và Công nghệp; TS. Trần Lâm Đồng, Phó giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và đại diện Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Viện KHLNVN.

 

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:

 • Định lượng được khả năng lưu trữ các bon cho các trạng thái rừng của các kiểu rừng khác nhau tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
 • Xây dựng được bản đồ phân bố lượng các bon tích lũy tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
 • Xây dựng được các mô hình toán để xác định khả năng lưu trữ các bon cho các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
 • Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ các bon phục vụ quản lý rừng bền vững;
 • Xây dựng được quy trình xác định khả năng lưu trữ các bon của các kiểu rừng.

ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

 • Định lượng khả năng lưu trữ các bon của các kiểu rừng tự nhiên tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
 • Định lượng khả năng lưu trữ các bon của kiểu rừng trồng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
 • Dự báo khả năng lưu trữ các bon của các giai đoạn diễn thế rừng tự nhiên tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
 • Xây dựng bản đồ phân bố lượng các bon tích lũy tại Khu Dự trữ Sinh quyền Đồng Nai
 • Xây dựng các mô hình toán để xác định khả năng lưu trữ các bon cho các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ các bon phục vụ quản lý rừng bền vững
 • Quy trình xác định khả năng lưu trữ các bon của các kiểu rừng

Sau khi nghe TS. Nguyễn Văn Thịnh – chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt các kết quả đã đạt được, căn cứ vào thuyết minh và hợp đồng đã ký, các thành viên Hội đồng đều đã nhận xét, đánh giá cao về kết quả thực hiện của đề tài. Một số chủng loại sản phẩm của đề tài đã vượt so với đặt hàng như đăng ký GPHI, xây dựng được các bảng tra sinh khối và các bon. Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra và đạt được các kết quả chính gồm:

 • Xây dựng được Báo cáo định lượng khả năng lưu trữ các bon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
 • Xây dựng được Bản đồ phân bố lượng các bon tích lũy tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai
 • Xây dựng được các mô hình toán xác định khả năng lưu trữ các bon cho các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
 • Xây dựng được Báo cáo phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ các bon phục vụ quản lý rừng bền vững .
 • Xâ dựng được Quy trình xác định khả năng lưu trữ các bon của các kiểu rừng
 • Đã xuất bản được 03 bài báo khoa học trong nước và 03 bài báo khoa học quốc tế
 • Đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn GPHI “Phương pháp xác định thể tích và sinh khối cây bằng kỹ thuật quét 3D laze và tái tạo ảnh 3 chiều”
 • Đã xây dựng được bảng tra nhanh sinh khối và trữ lượng các bon cho các kiểu rừng tự nhiên và rừng trồng.
 • Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu