Các phóng sự về một số hoạt động nghiên cứu & chuyển giao của Viện Nghiên cứu Lâm sinh đầu năm 2024

19-03-2024 Văn phòng

Trong những tháng đầu năm 2024, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã có một số kết quả nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng chuyển giao được biên tập thành các phóng sự ngắn, bao gồm (i) Hướng dẫn trồng thâm canh dẻ Trùng Khánh bằng cây ghép của TS. Lại Thanh Hải; (ii) Hướng dẫn trồng và phát triển sâm núi Lai Châu của TS. Phạm Quang Tuyến và (iii) Hiệu quả Chương trình FFFII xã Phú Thịnh của TS. Lê Văn Quang.

1. Hướng dẫn trồng thâm canh dẻ Trùng Khánh

2. Hướng dẫn trồng và phát triển sâm núi Lai Châu

3. Hiệu quả Chương trình FFFII xã Phú Thịnh