Tiếp đón đoàn làm việc của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision Vietnam)

05-03-2024 Văn phòng

Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2024, Viện nghiên cứu Lâm sinh có buổi làm việc với Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision Vietnam) để trao đổi thảo luận một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp đón đoàn làm việc, PGS. TS. Hoàng Văn Thắng - Viện trưởng đã có bài phát biểu giới thiệu khái quát về Viện Nghiên cứu Lâm sinh và nêu ra một số cơ hội hợp tác giữa hai bên. Đáp lại, thay mặt cho Tổ chức Tầm nhìn thế giới, ông Phạm Văn Vinh – Quản lý chương trình sinh kế đã phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Viện Nghiên cứu Lâm sinh và nêu khái quát một số nội dung công việc đang triển khai tại Việt Nam của Tổ chức.

Sau đó, hai bên đã thảo luận về việc chuyển hóa 2 bộ tài liệu tập huấn do World Vision Quốc tế biên soạn vào bối cảnh Việt Nam (Farmer Managed Natural Regeneration & Regreening Community) và một số nội dung liên quan khác.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp.