Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu kết quả dự án: “Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu.) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”

18-12-2023 Văn phòng

Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu kết quả dự án: “Sản xuất thử nghiệm trồng thâm canh một số giống Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) và Sở lê (Camellia vietnamensis Huang ex Hu.) đã được tuyển chọn có năng suất, chất lượng dầu cao tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” do ThS Hoàng Văn Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Lâm sinh là cơ quan chủ trì dự án được triển khai từ 09/2019 đến 08/2023.

Hội đồng được tổ chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2023 do PGS.TS. Triệu Văn Hùng làm Chủ tịch, PGS. TS. Ngô Đình Quế làm Phó Chủ tịch và 2 phản biện cho Báo cáo tổng kết của Dự án gồm PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn và PGS. TS. Lê Xuân Trường.

Báo cáo tại Hội đồng, ThS Hoàng Văn Thành cho biết, dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng thâm canh (kỹ thuật ghép cây mầm và kỹ thuật bón phân) cho một số giống Sở chè và Sở lê có năng suất dầu cao hơn 15% so với quy trình trồng rừng đang áp dụng tại địa phương; hoàn thiện được quy trình ghép đổi tán cho 2 loài Sở chè và Sở lê; hoàn thiện được quy trình ép dầu Sở với năng suất tăng thêm tối thiểu 10% và xây dựng được mô hình ép dầu Sở với 200 lít dầu đạt tiêu chuẩn cơ sở; xây dựng được 50 ha các mô hình sản xuất thử nghiệm (20 ha rừng trồng mới bằng các giống Sở có năng suất, chất lượng dầu cao và 30 ha phục tráng rừng Sở); tổ chức 2 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng rừng thâm canh, kỹ thuật phục tráng và ép dầu Sở cho trên 60 lượt người dân tại Quảng Ninh và Nghệ An…

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã nhất trí thông qua và nghiệm thu dự án đạt loại Đạt.