Ký kết Hợp đồng giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) và Công ty TNHH Sản xuất Dương Linh về việc thực hiện xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng giai đoạn 2023 - 2028

17-10-2023 Cao Chí Khiêm

Sáng ngày 15/10/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Sản xuất Dương Linh (TP. Hải Phòng), đã diễn ra buổi ký kết Hợp đồng về việc Phát triển vùng nguyên liệu bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Công ty TNHH Sản xuất Dương Linh.

Tham dự lễ ký kết, phía Viện Nghiên cứu Lâm sinh có PGS.TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh; TS. Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững, ThS. Phạm Tiến Dũng – Phó trưởng Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững và các cán bộ của Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững.

Về phía Công ty TNHH Sản xuất Dương Linh có Bà Lâm Thị Hồng Thanh – Giám đốc Công ty, Ban thực hiện xây dựng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của Công ty.

Tại buổi ký kết, hai bên đã trao đổi và thống nhất thực hiện các nội dung liên quan đến việc việc Phát triển vùng nguyên liệu bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Với mục tiêu chung là Xây dựng, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng được quản lý bền vững (QLRBV) theo tiêu chuẩn Quốc tế trên địa bàn huyện Sơn Động. Tạo nguồn cung cấp gỗ chất lượng cao cho nhà máy chế biến của công ty TNHH Sản xuất Dương Linh, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân địa phương. Cụ thể như sau:

- Xây dựng, duy trì và phát triển khoảng 8.000 ha rừng trồng được quản lý bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống FSC và VFCS/PEFC trong giai đoạn 2023 – 2028 tại huyện Sơn Động.

- Xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn, xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững;

- Đào tạo và nâng cao năng lực quản lý nhóm và năng lực kỹ thuật thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng cho cán bộ của Công ty và các hộ tham gia nhóm chứng chỉ.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

TS. Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Bộ môn Điều tra và Quản lý rừng bền vững trình bày các kết quả thực hiện xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng của Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Công ty TNHH sản xuất Dương Linh và Viện Nghiên cứu Lâm sinh thảo luận các nội dung công việc liên quan đến Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

 

Bà Lâm Thị Hồng Thanh – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Dương Linh  Và PGS. TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh ký kết hợp đồng