Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”

22-09-2020 Phạm Đình Sâm

      Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với đơn vị chủ trì, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2020 của dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Phạm Đình Sâm làm chủ nhiệm.      

      Đoàn cán bộ kiểm tra gồm đồng chí Nguyễn Chương, Phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Trần Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở Khoa học và công nghệ và nhóm cán bộ thực hiện dự án.

      Sau khi kiểm tra hồ sơ và đi thực tế hiện trường mô hình trồng thâm canh Keo lai mô của dự án tại huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá dự án đã bám sát nội dung, thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt. Các mô hình trồng có sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao.

Một số hình ảnh kiểm tra hiện trường dự án

Mô hình Keo lai mô trồng tháng 5/2018 tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang 

Mô hình Keo lai mô trồng tháng 5/2018 tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Kiểm tra, đánh giá mô hình tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang