Triển khai đề tài “Nghiên cứu bảo tồn Sâm (Panax sp.) phân bố tự nhiên tại tỉnh Cao Bằng và kết hợp trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu”

26-08-2020 Lại Thanh Hải

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 1) và Biên bản họp Hội đồng Khoa học & Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh ngày 08/6/2020;

Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị trúng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu bảo tồn Sâm (Panax sp.) phân bố tự nhiên tại tỉnh Cao Bằng và kết hợp trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu”

Ngày 22/8/2020, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức đoàn khảo sát tư vấn lựa chọn địa điểm triển khai đề tài do đồng chí Nguyễn Trung Thảo PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn khảo sát còn có Ông Bế Đăng Khoa Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ông Phạm Hùng Chương Phó Giám đốc  Sở Nông nghiệp &PTNT, Ông Nông Quốc Hùng Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, Ông Hương Quyền trưởng BQL rừng phòng hộ Phia Oắc – Phia Đén, Ông Lại Thanh Hải Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Ông Trịnh Ngọc Bon Chủ nhiệm đề tài cùng một số thành viên tham gia thực hiện chính đề tài.

Sau khi khảo sát thực địa và nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài cũng như của các thành viên đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Trung Thảo PCT UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã thống nhất lựa chọn hiện trường triển khai đề tài tại lô 12 khoảnh 6 tiểu khu 333 thuộc BQL rừng phòng hộ Phia Oắc – Phia Đén đồng thời giao Viện Nghiên cứu Lâm sinh, BQL rừng phòng hộ Phia Oắc – Phia Đén, Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản báo cáo xin phép UBND tỉnh về việc triển khai đề tài tại khu vực nói trên