KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TẠI TỈNH CAO BẰNG

25-05-2020 Lại Thanh Hải

Ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2020, tại TP. Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng và Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã phối hợp đánh giá sơ kết 2 năm triển khai các hoạt động KHCN của Viện nghiên cứu Lâm sinh tại tỉnh Cao Bằng. Kết quả nổi bật trong 2 năm qua, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã triển khai 2 nhiệm vụ Khoa học công nghệ tại tỉnh Cao Bằng: đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển trồng chè hoa vàng (Camellia sp.) tại tỉnh Cao Bằng” và đề tài cấp tỉnh Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ trùng khánh (Castanea mollissima Blume) tại tỉnh Cao Bằng. Kết quả bước đầu của cả hai đề tài được UBND tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Trùng Khánh, các Sở KH&CN Cao Bằng, Sở NN&PTNT Cao Bằng đánh giá cao.

Thông qua kết quả triển khai thực hiện của hai nhiệm vụ khoa học công nghệ nói trên Sở Khoa học và Công nghệ cao Bằng và Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã thống nhất đẩy mạnh và nâng cao quan hệ hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Cao Bằng

Cũng tại buổi làm việc đồng chí Bế Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng và Tiến sĩ Trần Lâm Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Cao Bằng giữa Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng với Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Một số hình ảnh Hội nghị và lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Cao Bằng giữa Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng với Viện Nghiên cứu Lâm sinh.