Ký kết Quy chế hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lâm sinh

17-05-2020 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Ngày 17 tháng 5 năm 2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế phối hợp là 11.423 ha cao su của ba công ty cao su trực thuộc Tập đoàn đã được tổ chức cấp chứng chỉ rừng GFA cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (QLRBV) theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia (VFCS) vào ngày 30/12/2019. Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị tư vấn cho hai trong số ba công ty là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ cho tổng diện tích 7.412 ha rừng cao su theo VFCS. Chủ trì Hội nghị, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam, đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp và vai trò của đơn vị tư vấn trong việc hỗ trợ cho các công ty cao su được cấp chứng chỉ rừng.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng Cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã ký Quy chế hợp tác trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2020 - 2025, với các nội dung chính như sau: (1) Hỗ trợ nâng cao năng lực và nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; (2) Tư vấn xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; Chuyển giao khoa học công nghệ liên quan đến quản lý rừng bền vững; (3) Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các công ty trực thuộc Tập đoàn; (4) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học về quản lý rừng cao su bền vững.

Một số hình ảnh trong Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao Việt Nam và lễ ký kết quy chế hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lâm sinh về thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, trình bày báo cáo sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp.

 

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trình bày báo cáo so kết một năm thực hiện quy chế phối hợp.

 

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Lễ trao chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/FM-CoC cho 3 công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

 

Lễ ký kết quy chế hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với Viện Nghiên cứu Lâm sinh và các đơn vị tư vấn khác về thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2020 - 2025