Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tham quan hiện trường đề tài Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissima Blume) tại tỉnh Cao Bằng

18-11-2019 Lại Thanh Hải

Ngày 17/11/2019, đồng chí Nguyễn Trung Thảo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hiện trường và làm việc với Viện Nghiên cứu Lâm sinh về tình hình triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissima Blume) tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đoàn Hải Triều – Phó Giám đốc phụ trách sở Khoa học và công nghệ Cao Bằng, đồng chí Triệu Văn Thực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, đồng chí Nông Văn Bộ - Phó Bí thư TT Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện Trùng Khánh, đồng chí La Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện trùng Khánh, đồng chí Hoàng Văn Dương – Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Trùng Khánh, đồng chí Phương Văn Tư – Phó phòng Nông nghiệp & PTNT Trùng Khánh cùng các đồng chí là chuyên viên UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng, Sở Nông nghiệp & PTNT Cao Bằng, Hạt Kiểm Lâm Trùng Khánh. Về phía Viện Nghiên cứu Lâm sinh có Tiến sĩ Trần Lâm Đồng – Viện trưởng, Tiến sĩ Lại Thanh Hải – Phó Viện trưởng chủ nhiệm đề tài và các công tác viên của đề tài.

Sau khi tham quan các mô hình thí nghiệm trên hiện trường và nghe Tiến sĩ Trần Lâm Đồng đại diện Viện và Tiến sĩ Lại Thanh Hải chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đề tài, và bàn phương hướng áp dụng ngay những kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài sớm vào sản xuất tại địa phương.

Một số hình ảnh tham quan và làm việc của đoàn công tác:

 

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả lựa chọn cây trội Dẻ Trùng Khánh.

 

Tham quan mô hình thí nghiệm nhân giống Dẻ Trùng Khánh bằng phương pháp ghép

 

TS. Trần Lâm Đồng - Viện trưởng báo cáo một số kết quả hoạt động KHCN của Viện Nghiên cứu Lâm sinh

 

TS. Lại Thanh Hải trình bày kết quả thực hiện đề tài