Hội thảo AFoCO về “Tăng cường phục hồi rừng ở Campuchia và Việt Nam thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn và cải thiện hệ thống cung cấp giống” tại Cát Bà

04-01-2019 Nguyễn Văn Tuấn

Từ ngày 12 – 13 tháng 12 năm 2018, Viện nghiên cứu Sinh Thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với tổ chức AFoCO tổ chức hội thảo trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường phục hồi rừng ở Campuchia và Việt Nam thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn và cải thiện hệ thống cung cấp giống” tại Cát Bà, TP Hải Phòng. Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi thảo luận hướng đến các giải pháp nhằm phục hồi rừng và các kinh nghiệm thực tiễn phục hồi rừng tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Sau buổi hội thảo, đoàn đã tham quan mô hình trồng cây dược liệu thuộc đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” do TS. Triệu Thái Hưng làm chủ nhiệm. Qua trao đổi kinh nghiệm và tham quan thực tế mô hình, đoàn đánh cao các kết quả đã đạt được và coi đây là kinh nghiệm thực tiễn quý báu để triển khai các mô hình phục hồi rừng tiếp theo ở Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan của buổi hội thảo và tham quan mô hình trồng cây dược liệu:

Hình 1: Thành viên các bên tham gia hội thảo

TS. Phí Hồng Hải, Phó giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

 

Ông Hoàng Văn Thập, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà phát biểu trao đổi với đoàn làm việc.

 

Tham quan mô hình trồng Ba kích dưới tán rừng

 

Tham quan mô hình trồng Xạ đen ở vườn hộ

 

Tham quan mô hình trồng Hà thủ ô đỏ ở vườn hộ

 

Cây Ba kích 4 tháng tuổi

 

Hà thủ ô đỏ 4 tháng tuổi

 

Xạ đen 4 tháng tuổi